Fitre ve Zekatlarınızı

Fitre ve Zekatlarınızı, İslam Fıkhına bağlı kalarak temlik-temellük üzere kabul ediyor; Allah’ın (c.c) Kur’anda işaret ettiği kimselere ellerimizle ulaştırıyoruz.

Nakit fitre ve zekatlarınız ayni bir amaçla kullanılmaz ve ihtiyaç sahibine nakit olarak iletilir.