El-Hamra Dergisi 3.Sayısı Yayınlandı

El-Hamra Dergisi 3.Sayısı yayınlandı. 1000 adet basılan dergimiz ücretsiz olarak dağıtılıyor. Dergi taleplerinizi en az 10 adet olmak kaydıyla; adet+ad-soyad+telefon ve adres bilgilerinizle birlikte kurtubagenclik@hotmail.com adresine iletebilirsiniz.

Dergimizi PDF olarak okumak için tıklayınız.


En güzel isimlerin sahibi ve tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’a (Subhanehu ve Tealâ) hamd olsun.

Risaletiyle dünyayı karanlıklardan aydınlığa çıkaran ve görevini en güzel şekilde yerine getiren, Rasul ve Nebîlerin sonuncusu, davetçilerin imamı Muhammed’e; O’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) bu yolda malları ve canlarıyla koruyup, tarihe eşsiz bir sadakat ve kardeşlik dersi veren tüm ashabına; onların menhec ve ilimlerini bize aktarma hususunda hiçbir zorluğa aldırmayan, insan üstü çaba sarfederek ömürlerini bu menhec ve ilme adayan muhaddis, fukahâ ve müfessirlere ve onlara “ihsan ile tabi olanlara” salât ve selam olsun.

Allah’ın (Subhanehu ve Tealâ) lütfuyla, kısa sürede siz değerli kardeşlerimizin sevgisini ve beğenisini kazandığını düşündüğümüz dergimizin üçüncü sayısını sizlerle buluşturmaya Rabbimiz bizleri muvaffak kıldı. O’nun (Subhanehu ve Tealâ) şanı ne yücedir!

Her sayımıza, Endülüs topraklarının önemli simalarının ismini vererek, onları tanıtmayı amaç ediniyoruz. Bu sayımıza da; özellikle Fıkıh ve Fıkıh Usûlü alanında öne çıkmış olan, Mâlikî mezhebi alimlerinden “İmam Şatıbî”nin ismini verdik ve onu tanıtmaya yönelik, önemli olduğunu düşündüğümüz iki çeviri makaleyi sizlere
sunduk.

Bunun yanında; ülkemizin değerli ilim talebeleri ve davetçileri olan Feyzullah Birışık, Abdullatif Mermer ve Ömer Faruk Hocalarımızın öneme hazi makalelerini sizlerle buluşturduk.

Ayrıca; Kurtuba Gençlik Hareketi’nin fedakar gençlerinin çalışmaları dışında, faydalı olmasını ümit ettiğimiz daha birçok makaleyi de ilginize sunarak, dualarınızda bir yer edinebilmeyi umduk.

“Bir Salih Amel Yarışı” parolasıyla çıktığımız bu yolculuğumuzda; Rabbimizden bu çalışmaları bizlerden bir Salih Amel olarak kabul etmesi temennimiz ve ulaşmak istediğimiz hedefimizdir.

Ve davamızın sonu, yine alemlerin Rabbini hamd ile zikretmektir.