El-Hamra Dergisi 4.Sayısı Yayınlandı

El-Hamra Dergisi 4.Sayısı yayınlandı. 1000 adet basılan dergimiz ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Dergimizi ilerideki günlerde buradan PDF olarak okuyabileceksiniz.


Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın selamı, el Rahman ve el Rahim isimlerine taalluk eden rahmeti ve bereketi üzerimize ve üzerinize olsun. Salat ve Selam ise Nebi Asleyhisselatu vesselam’a, onun mübarek ehli beytine, her biri birer süreyya olan ashabına ve ins ve cinden ona tabi olmuş ve olmakta olanlara olsun.

Gözlerini ve menzillerini Kurtuba’ya nakşeden Müslüman kardeşleriniz olarak bu sayımızda da Kurtubalı alimlerimizden bir tanesini tema olarak sizlere sunmaya çalıştık ve gündemimizde tutulması niyetini üstümüze aldık. İbn Hazm (rahmetullahi aleyh) temalı bu dördüncü sayımızda Allah’ın yardımı ile geniş ümmetin geniş yelpazeli ilgi, gündem ve endişe noktalarına değinmeye çalıştık. Niyet ve amel bizden, takdir ise Allah’tandır diyoruz. Önüne ve arkasına batıl değmemiş, batılla arasındaki mesafesi maşrik ve mağrib kadar olan Kur’an-ı Kerim ile nurlanan ümmetimizin ve Nebevi menhec ve vasat akidemizin doğrudan veya dolaylı olarak muvacehe ettiği, ve önemli gördüğümüz konuları dergimize konu ettik ki bunlardan bir kısmı aşağıda bir önem veya herhangi bir sıra gözetilmeksizin zikredilmiştir.

Müsteşriklerin ve Kur’ancı(!)’ların gündemimizden çıkartmak ve kendisini dışlamak maksadı güttüğü sahih sünneti nebeviye’nin Kur’ana göre konumu ve dindeki önemi nedir ? Kur’an nebi aleyhisselam’ı nasıl tanıtıyor ve bizim onu nasıl konumlandırmamızı istiyor?

Güvenli bir internet kullanımı için isim değiştirip mahlas kullanmak kafi midir yoksa bu izlenmeye mani değil midir? İnternet güvenliğimizin ne sıhhatte olduğunu nasıl anlarız ve bunu anlamada temel kavşak noktaları nelerdir ?

İbn Hazm (rahimehullah)’ın siyasi yönü nedir? Zahiriliğin usul kaideleri nelerdir? Neden Zahiri ismiyle müsemmadır? İcma ve Kıyasa yönelik bakışı ve fıkıh anlayışı nedir?

Yabancı düşünce kuruluşları sahih akidenin bozulması ve fitne ile fücurun yayılması namına kendi resmi belgelerinde hangi stratejileri izlediklerini ifade ediyorlar? Amaçları ve İslam toplumundaki ortakları kimlerdir? Peki ya hedef kim ?

Vahdet! vaveylası altında kim neyle birleştirilmeye çalışılıyor ? Ehli Sünnet akidesi ile Şia akidesi gerçekten bir noktada buluşabilir mi ? Peki bu konuda Şia’nın temel akide ve tefsir kitapları ne diyor ?

İnşallah elimizden ve dilimizden geldiği kadarı ile bu soruları ve buraya sığmayan ancak en az bu sorular kadar değerli diğer soruları Allah’ın izni ve tevfiki ile dördüncüsünü çıkardığımız bu sayımızda cevaplamaya çalıştık. Allah yazana da, okuyana da, okutana da ve bu ümmet ve dini mübin İslam için gayretkeşçe çalışan tüm Müslümanlara da kendi rızasını bahşetsin ve İslam’ın hakimiyeti için çaba sarfeden heryerdeki kardeşlerimizden razı olsun.

Tabi ki sizlerden de.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barekatihu.