Kuruluş Deklarasyonumuz

Allah’a (Subhanehu ve Teala) hamd, son Rasul ve Nebî Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), âline, ashâbına ve kıyamete kadar onlara ihsan ile ittiba edecek olanlara selam olsun.

Bilgiden İlm’e bir adım atabilmek, yürekten bedenlere sıcaklık verebilmek için; İlim ve araştırma, yardım ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak amacıyla HAMRA İlmî Araştırma ve İnsanî Yardımlaşma Derneği’ni kurduk.

Türkiye’de yüzlerce STK’nın, benzer hedeflerle var olduğunu biliyoruz. Gayemiz, bu bölünmüşlüğe bir yenisini eklemek olmayacak; aksine bütün gayretimiz, “HEDEF ve AMAÇ” birlikteliğimiz olan kardeş STK’lar ile “ORTAK” hareket edebilmek olacaktır.

İnsanlığın ve daha özelde Müslümanların muhtaç olduğu İslamî eğitim ve bilincin temeli olan Kur’an ve Tecvid öğreniminden başlayarak, Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ahlâkını öğrenip öğretmek, “Ancak Mu’minler kardeştir” ayeti gereği, Müslümanlar arası kardeşlik bilincini mümkün olabilecek en yüksek seviyede yaşamak amacıyla; istekli, yardımsever ve hizmetkâr kardeşlerimizle beraber, haddimizi ve hadini bilecek çalışmalar yapabilmeyi amaçlıyoruz.

Yine kardeşliğin ve insanlığın gereği olarak; yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm mazlum ihtiyaç sahiplerine renk, din ve hatta din farkı gözetmeksizin, gücümüz yettiğince, Allah’ın (Subhanehu ve Teala) bizlere lutfettiği kadarıyla el uzatmaya çalışacağız.

Yegâne Rabbimiz ve İlahımız olan Allah’tan (Subhanehu ve Teala) bizleri muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz. Şüphesiz izzet, şeref ve tevfîk O’ndandır.

HAMRA

İlmî Araştırma ve İnsanî Yardımlaşma Derneği

Yönetim Kurulu